Viewing a single comment thread. View all comments

[deleted] t1_ivi1394 wrote

50g???
That must be the weight of one of the toxic components of it. Cause I have eaten more than 100 of salt sild or tyrkisk pepper several days in a raw before

1

FriendoftheDork t1_ivi5c1u wrote

You eat 100g licorice per day for a week? If you do, you may be in danger.

NHI:

>Å spise mer enn 50 gram svart lakris om dagen i minst to uker, kan føre til potensielt alvorlige helseproblemer - som økt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme.

There are very few cases of this happening, and you're at risk probably only if you do this over time and/or are older than 50.

1

[deleted] t1_iviigb0 wrote

Damn. Man laerer noe nytt hver dag. Bor ikke i Norge lenger saa har ikke tilgang til ekte lakris lenger. Men skal huske aa be mamma om ikke aa sende for mye lakris til jula I aar haha

1

FriendoftheDork t1_ivk6x2q wrote

Bare spis litt mindre av gangen, eller ha noen "fridager" i jula uten lakris

2